Avaleht

logoAS Silikaat tegutseb põllumajanduses Kõo vallas alates 2003.aasta septembrikuust. 02.09.03 toimunud tehingu alusel omandasime sisuliselt samal aastal majandustegevust alustanud uue osaühingu Kõo Agro ning 08.09.03 tehingu alusel 1996.aastal asutatud osaühingu Kõo PM, millise osad kuulusid kuni viimase ajani Kõo valla inimestele. Seejärel toimunud läbirääkimiste tulemusena omandasime 15.12.03 ja 19.12.03 vastavalt ka OÜ Pilistvere PM ning OÜ Mangeni PM osad. Viimase puhul viidi tehing täisosaluseks lõpuni 2004.aasta veebruaris.

AS Silikaat käsitleb Kõo põllumajandusettevõtete juhtimist kui ühtset tervikut ja seda
nii üldeelarve, investeeringute, suuremate tarnete, tehnika soetamise, laudamajanduse,
tuleviku ja teiste tegevuse oluliste komponentide kontekstis.